Ilmastofoorumi ry, hallituksen kokous 8/2008

Paikka: Messenger
Aika: 8.12.2008 klo 20:50

Läsnä:
Pasi Matilainen, puheenjohtaja
Antti Huttunen
Pete Räsänen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 20.50

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettu, 3/4 paikalla, ml. puheenjohtaja. Antti Huttunen toimii sihteerinä Etelälahden ollessa estynyt.

3. Hallituksen järjestäytyminen

Vuosikokous 17.05.2008 valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Pasi Matilaisen ja jäseniksi Pete Räsäsen, Antti Huttusen ja Eero Etelälahden. Puheenjohtaja esittää, että hallitus järjestäytyy edellisen toimikauden tapaan siten, että Pete Räsänen on varapuheenjohtaja ja Eero Etelälahti on sihteeri. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellinen hallituksen kokous oli 12.05.2008, ei erikoisia asioita, pöytäkirja ok.

6. Jäsenhakemukset ja jäsenrekisteri

Hyväksyttiin 24 uutta jäsentä: V.J. (jäsenhakemus saapunut 18.5.), P.K. (8.6.), J.M. (11.6.), M.O. (25.6.), M.P. (25.6.), P.P. (4.8.), V.T. (11.8.), P.S. (30.8.), K.P. (16.9.), M.R. (18.9.), I.V. (29.9.), E.T. (29.9.), V.S. (17.10.), N.S. (21.10.), N.W. (26.10.), M.O. (13.11.), J.P. (15.11.), M.M. (16.11.), A.V. (20.11.), J.K. (23.11.), L.M. (27.11.), M.M. (1.12.), O.R. (7.12.) ja H.H. (7.12.).

Eroanomuksia tullut kaksi kappaletta, J.K. (1.10.) ja P.K. (21.11.). Todetaan kyseiset jäsenet eronneiksi.
Yhdistyksen jäsenmäärä näiden muutosten jälkeen 62.

7. Kehitysideat

Keskusteltiin Antti Huttusen kehittelemästä postikortista, joka pohjautuu yhdistyksen keskustelupalstalla tehtyihin ehdotuksiin. Seuraavaan kokoukseen mennessä saataneen graafikolta luonnos kortin etupuolesta, mietitään sitten takapuolta ja painoksen kokoa.

Pasi Matilainen on työstänyt hieman yhdistyksen kalvoesitystä. Vilkaistiin ja todettiin, että kehitettävää on vielä, mutta hyvä suunta.

8. Yhdistyksen säännöt

Todetaan, että Patentti- ja rekisterihallitus on kirjannut päivämäärällä 06.11.2008 vuosikokouksen hyväksymät uudet säännöt yhdistysrekisteriin ja näin ollen yhdistyksen nimi on nyt myös virallisesti Ilmastofoorumi ry.

9. Verot

Todetaan, että yhdistyksen vuoden 2007 verotus on vahvistettu: ei maksua, ei palautusta.

10. Muut esille tulevat asiat (meta)

Kokouskutsun jälkeen yhdistyksen puheenjohtajaa on lähestytty kyselyllä erilaisten tuotteiden mainostamisesta bannerilla yhdistyksen sivuilla ja keskustelufoorumilla. Keskustelun jälkeen päätettiin, että yhdistyksen nettisivuille ei tulla myymään mainostilaa, vaan pysytään siltäkin osin riippumattomana toimijana.

Ei muita käsiteltäviä asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.38.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This