Julkisen sanan neuvosto vastasi aiemmin tekemääni kanteluun nopeasti:

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja päätti 3. joulukuuta 2008, että kanteluanne STT:sta, Nelosesta, Kalevasta, Aamulehdestä ja Savon Sanomista ei oteta neuvoston käsittelyyn. JSN:llä ei ole edellytyksiä arvioida sitä, onko kyseessä olennainen virhe.

Helsingissä 3. joulukuuta 2008

Ilkka Vänttinen
Valmisteleva sihteeri
Julkisen sanan neuvosto

JSN:n puheenjohtajan käsittelemättäjättämispäätös tarkoittanee siis sitä, että JSN:n puheenjohtajalla ei ole edellytyksiä arvioida

  • mikä on ilmaisujen ”tuore tutkimus” ja ”policy brief” välinen ero,
  • ovatko uutisen väitteet peräisin uutisen aiheena olevasta aineistosta, ja
  • mikä on heille toimitetun kantelun aihe (joka siis ei ollut ilmastonmuutoksen vaikutus malarian levinneisyyteen, mihin JSN:n puheenjohtaja ilmeisesti päätöksessään viittaa).

Tulos oli tietysti odotettavissa, mutta perustelut oli ihan mielenkiintoista nähdä.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This