Oheinen mielipidekirjoitus on lähetetty Keskisuomalaiseen 30.11. ja julkaistu 2.12..

Seppo Saarinen (Ksml 21.11.08) kysyi mitä avoin kirjeeni kansanedustajille tarkoitti ja valitti sitä epäselväksi. Kirjeeni (Ksml 17.11.) rakenne olisi toki voinut olla parempikin, mutta selvennetään tässä hieman.

Kirjeen alun tieteelliset viittaukset olivat pohjustusta sille, että tieteessä vallitsee kaikkea muuta kuin täysi varmuus ilmastonmuutoksen syistä. Näin ollen poliittisissa toimenpiteissä ei mielestäni pitäisi toimia niin, että oletetaan vallitsevan käsityksen olevan automaattisesti oikeassa. Sen sijaan päätöksissä pitäisi ottaa huomioon myös se, että nykyinen ilmastotiede voi olla joko osittain tai kokonaan väärässä, tai että ehdotetut toimenpiteet ovat syystä tai toisesta vääriä.

Lyhyesti sanottuna avoin kirjeeni kysyi kansanedustajilta, onko tämä vaihtoehto otettu huomioon ja miten. Vaikka moni kansanedustaja kiitti kirjeestäni ja yksi jopa sanoi puolueensa jakavan huoleni (US 12.11.08), ei ainutkaan kansanedustaja vastannut kysymyksiini. Vastaus lieneekin se, että väärässä olemisen mahdollisuutta ei ole huomioitu eikä halutakaan huomioida.

Pasi Matilainen
Puheenjohtaja, Ilmastofoorumi ry
Jyväskylä

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This