Arvoisa ministeri,

Esiinnyitte lauantaina TV1:n Ykkösaamussa ja esititte energiayhtiöiden päästökaupan myötä saamiin ansiottomiin voittoihin eli ns. windfall-voittoihin puuttumista esimerkiksi verolla.

Päästökaupan tarkoituksena on vähentää hiilidioksidipäästöjä siten, että paljon hiilidioksidia tuottavista energiamuodoista tulee kalliita kalliita ja vähäpäästöisistä suhteessa edullisia. Vähäpäästöiset energiamuodot ovat siis energiayhtiöille tuottoisampia, mikä kannustaa yhtiöitä tuottamaan niitä suuripäästöisten sijasta. Se on siis päästökaupan tarkoituksellinen tulos.

Jos valtio ryhtyy verottamaan tai muuten leikkaamaan vähäpäästöisten energiamuotojen voittoja, eikö päästökaupan tavoite tule samalla tehtyä tyhjäksi? Jos vähäpäästöisten energiamuotojen tuottaminen ei saa olla kannattavampaa kuin suuripäästöisten, yhtiöillä ei enää ole taloudellista kannustinta vähäpäästöisen energian tuottamiseen.

Windfall-veron mahdolliseksi käyttökohteeksi esititte uusiutuvan energian rakentamista. Lisäisitte siis valtion taholta uusiutuvan energian tuotantovälineiden kysyntää, mikä nostaisi niiden hankintahintaa. Lisäisitte verovaroilla myös uusiutuvan energian tarjontaa, mikä alentaisi sen myyntihintaa. Molemmat tulokset tekisivät uusiutuvan energian tuottamisesta vähemmän kannattavaa yksityisille yrityksille. Se ei liene myöskään toivottu tavoite.

Jos päästökauppa mielestänne tuottaa ansiottomia voittoja yhtiöille, joihin valtion on mielestänne puututtava ja samalla tehtävä päästökaupan väitetyt hyödyt tyhjiksi, voitaneen kysyä mitä järkeä koko päästökaupassa ylipäätään on? Windfall-veron myötä sen ainoa konkreettinen seuraus olisi energian kuluttajahintojen kallistuminen kautta linjan. Eikö tällöin olisi aiheellista purkaa koko päästökauppajärjestelmä?

Mainitsitte Ykkösaamussa ilmastonmuutoksen konkreettisina seurauksina hirmumyrsky Katrinan ja Tyynenmeren saarten pelot merenpinnan noususta. Nämä ovat toistuvia iskulauseita ilmastonmuutoksen vastaisia toimia perusteltaessa, mutta voitteko todistaa väitteenne? YK:n hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tuoreimman arviointiraportin (IPCC WG1 AR4) käsittelemien tutkimusten määräaika oli vuonna 2005, jonka jälkeenkin on tehty paljon tutkimusta.

Useat viimeaikaiset tutkimukset osoittavatkin, että hiilidioksidin lisääntyminen ei ole yhteydessä hirmumyrskyjen määrään tai voimakkuuteen. Lisäksi on osoitettu, että esimerkiksi Tyynenmeren Tuvalu-saaren tulvimisella on enemmän tekemistä maankäytön aiheuttaman eroosion kuin merenpinnan nousun kanssa. Tilastot osoittavat myös, että vaikka hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä on lisääntynyt jatkuvasti, hirmumyrskyt eivät ole lisääntyneet tai voimistuneet, merenpinnan nousu ei ole kiihtynyt normaalista eikä ilmasto ole itseasiassa lämmennyt yli kymmeneen vuoteen, vaan on saattanut jopa hieman viilentyä.

Pasi Matilainen
Puheenjohtaja, Ilmastofoorumi ry
www.ilmastofoorumi.fi

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This