Tiedote 10.9.2008
Vapaa julkaistavaksi heti

Ilmastofoorumi ry ei hyväksy aloitteita ilmastolaiksi

JYVÄSKYLÄ — 10.9.2008 — Kansalaisjärjestö Ilmastofoorumi ry ei hyväksy kansanedustajien Tanja Karpela (kesk.) ja Annika Lapintie (vas.) aloitteita ilmastolaiksi. Molemmat lakialoitteet tähtäävät merkittäviin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin vuosisadan puoliväliin mennessä. Toteutuessaan kumpi tahansa lakialoite palauttaisi yhteiskuntamme lähes sata vuotta ajassa taaksepäin.

Karpelan lakialoite tähtää siihen, että vuoteen 2050 mennessä Suomen kasvihuonekaasupäästöt olisivat 87 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Tämä vastaa karkeasti vuoden 1950 tasoa. Lapintien aloitteessa vähennykset olisivat vain hieman maltillisempia eli 60-80% vuoden 1990 tasosta vuosisadan puoliväliin mennessä. Tämä vastaisi karkeasti 1950-60-lukujen tasoa.

Siinä missä Karpelan aloite ei ota kantaa vähennysten tekniseen toteutukseen, Lapintie ehdottaa energiankäytön tehostamista ja uusiutuvan energian käyttöönottoa. Ydinvoiman lisärakentamista ei ehdota kumpikaan.

Viime vuosisadan puolivälissä Suomen sähköistäminen oli vielä kesken, ja monen kansalaisen pääasiallinen kulkuväline oli vielä hevonen. Asukkaitakin maassa oli tuolloin vain neljä miljoonaa.

Energiantarve on monissa eri muodoissa kasvanut sen jälkeen moninkertaiseksi. Lisäksi nykyisin käyttämämme energia on valtaosin modernille elämäntavalle lähes välttämätöntä. Esitettyihin vähennyksiin voidaankin päästä vain vähentämällä energiankulutusta erittäin voimakkaasti tai maksamalla energiasta monin verroin enemmän kuin nyt. Molemmat ratkaisut ovat tuhoisia hyvin energiaintensiiviselle teollisuudellemme, työpaikoillemme ja viime kädessä myös terveydellemme ja elintasollemme.

Tällaisten lakialoitteiden hyväksyminen olisi edesvastuutonta tilanteessa, jossa ehdotettujen ratkaisujen hyödyistä ei ole vielä mitään takeita. Ihmisen osuus nykyiseen ilmastonmuutokseen on edelleen avoin kysymys tieteessä, vaikkakin suuri osa tiedemiehistä pitää ihmisen vaikutusta todennäköisenä. Kuitenkin erityisesti viime vuosina luonnollista ilmastonmuutosta puoltavat tutkimukset ovat lisääntyneet voimakkaasti, kuten myös nykyistä ilmastonmuutosta luonnollisena pitävien tiedemiesten määrä.

Näistä syistä johtuen Ilmastofoorumi ry ei voi hyväksyä Karpelan ja Lapintien aloitteita ilmastolaiksi. Lisäksi Ilmastofoorumi ry vaatii, että kaikissa ilmastolakialoitteissa tulee ottaa huomioon se vaihtoehto, että nykyinen ilmastonmuutos ei olekaan ihmisen aiheuttamaa, ja tieteellisen konsensuksen mahdollisesti kääntyessä ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehtyjen toimenpiteiden tulee olla helposti purettavissa.

Ilmastofoorumi ry on vuonna 2007 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tarkoitus on osallistua julkiseen ilmastonmuutoskeskusteluun ja tuoda esiin sen puutteita ja virheitä. Siihen kuuluu julkisen keskustelun ja ilmastopolitiikan tilasta huolestuneita kansalaisia ympäri Suomea. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This