Sähkön hinta on keskeinen osa energiakeskustelua

Ympäristöjärjestö GreenFree Finland ry paheksuu pääministeri Matti Vanhasen vaatimuksia sähkön hinnasta puhumisen lopettamisesta energiakeskustelussa. Lausunto on erikoinen varsinkin nyt, kun hallitus valmistelee laajempaa energia- ja ilmastopoliittista strategiaa. Tällaisia linjapapereita ei voi viedä eduskuntaan ilman laajaa julkista keskustelua.

Vanhasen mielestä on oikein, että hinta nousee reilusti. Hän kuitenkin unohtaa hinnan nousun vaikutukset erityisesti pienituloisiin sekä kuinka mitätön vaikutus sillä on ilmastonmuutokseen.

Vanhanen suosittelee välttämään hinnan nousun vaikutuksen jättämällä vuodessa yksi tankillinen tankkaamatta. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä vähätuloisille, joilla ei ole autoa ja jotka kulkevat lihasvoimin tai julkisella liikenteellä, siis esimerkiksi monet työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset. Sähkön hinnan nousu voi kuitenkin sekä suoran että välillisten vaikutusten kautta tehdä heidän talouteensa jopa kymmenien prosenttien loven. Kansalaisten heikentyvän ostovoiman kerrannaisvaikutukset koko kansantalouteen lienevät myös tuntuvat.

Henkilötieliikenne tuottaa noin kymmenen prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä, joten jos jokainen autollinen jättää vuosittain yhden tankillisen tankkaamatta, vaikutus kokonaispäästöihin on käytännössä merkityksetön. Koska ihmisen tuottaman hiilidioksidin vaikutus ilmastonmuutokseen on kuitenkin erittäin pieni, on kysyttävä miksi pääministeri katsoo tarpeelliseksi aiheuttaa selvästi merkittäviä haittoja kansalaisten talouteen ilman havaittavia hyötyjä.

Energiapoliittinen ennakointi ja varautuminen maailmalla tapahtuviin muutoksiin on perusteltua. Muutokset liittyvät ennen kaikkea öljyvarojen vähenemiseen ja korvaavien raaka-aineiden käyttöönottoon taloudellisesti järkevällä tavalla. Tarvetta olisi oikeista ja järkevästi ajoitetuista ratkaisuista. Tavoitteena tulisi olla maan huoltovarmuuden asteittainen parantaminen kotimaisen energiantuotannon raaka-aineiden ja kehittyneen teknologian kautta. GreenFree Finland ry:n mielestä energiakeskustelua tulisikin jatkossa käydä ilman kytkentää ilmastonmuutoskeskusteluun, jolloin lähtökohtana olisivat mm. resurssikysymykset, energiankäytön optimointi, taloudellinen kilpailukyky, teknologiakehitys jne.

GreenFree Finland ry:n mielestä pääministeri Vanhasen vaatimus keskustelun lopettamiseksi on paheksuttava sinänsä eikä kuulu hyvään demokraattiseen tapaan. Sähkön hinta on ja tulee olemaan keskeinen osa ilmastokeskustelua, erityisesti kun sähkö on kätevä ja sinänsä päästötön tapa siirtää energiaa paikasta toiseen.

Lisätietoja: GreenFree Finland ry, puheenjohtaja Pasi Matilainen, email etunimi.sukunimi.ei.spämmiä@greenfree.fi, internet www.greenfree.fi.

Lähteitä:

Liikenne- ja viestintäministeriö: Liikenteen ympäristökuormitus
http://www.mintc.fi/scripts/cgiip.exe/WService=lvm/cm/pub/showdoc.p?docid=2358&menuid=378

Autoalan tieto: Hiilidioksidipäästöt
http://www.autoalantieto.fi/body_co2.asp

VTT: Liikenteen hiilidioksidipäästöt ja niiden vähentämispotentiaalit
http://virtual.vtt.fi/virtual/mobile/vuosikirja2002/artikkelit/sivut%20129-142.pdf

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This