Hallituksen kokous 4/2007

Paikka: Messenger

Aika: 13.9.2007, kello 18:00

Osallistujat:

Pasi Matilainen, puheenjohtaja

Eero Etelälahti, sihteeri

Antti Huttunen

1. Kokouksen avaus

– Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:59

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

– Todettu

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

– Muutetaan kohdassa 7 sanan levitys tiedottamiseksi

– Hyväksytty

4. Edellisen pöytäkirjan käsittely

– Aiempien päätösten seuranta: kohta 8, ei kehitystä

5. Jäsenhakemusten käsittely

– Hyväksyttiin neljä (4) uutta hakemusta, kokonaisjäsenmäärä nyt 19

6. Yhdistyksen sääntöjen korjaaminen

-PRH on pyytänyt yhdistyksen sääntöihin pieniä muutoksia, jotka eivät kuitenkaan sisällöllisesti muuta sääntöjä, vaan lähinnä tarkentavat ilmaisujen muotoja. Keskustellaan tältä pohjalta voiko hallitus tehdä yksin sääntökorjaukset ja jos voi niin hyväksytään uudet säännöt

– Sääntöjen sisältö pysyi samana, joten ei tarvetta yhdistyksen kokoukselle

– Hyväksyttiin korjaukset

7. Yhdistyksen mainoskampanjat

– Keskusteltiin tiedottamisesta

– Esitettiin seuraavia vaihtoehtoja markkinointiin:

– rintanapit

– julisteet

– google adwords

– flyerit

– Keskusteltiin julisteiden / flyereiden sisällöstä, seuraavaan kokoukseen mennessä Antti tuotta tekstiä ja Pasi kuvia.

8. META

– Jäsenrekisteri siirretty vpj:lle.

– Yhdistyksen talous erittäin hyvässä kunnossa

9. Kokouksen päättäminen

– Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:35

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This