Hallituksen Kokous 3/2007

Paikka: Messenger

Aika: 25.7.2007, kello 17:30

Osallistujat:

Pasi Matilainen, puheenjohtaja

Eero Etelälahti

Antti Huttunen

Pete Räsänen

 

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:32

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Todettu

3. Esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin muutoksitta

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 • Tarkastajiksi valittiin Pete Räsänen ja Pasi Matilainen

5. Hallituksen järjestäytyminen

 • Vuosikokous 13.7.2007 on valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Pasi Matilaisen ja jäseniksi Pete Räsäsen, Eero Etelälahden ja Antti Huttusen. Valitaan yhdistyksen sääntöjen kuudennen pykälän mukaisesti hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.
 • Esitettiin sama kokoonpano kuin aikaisemminkin:
  • Varapuheenjohtaja: Pete Räsänen
  • Sihteeri: Eero Etelälahti
  • Rahastonhoitaja: Pasi Matilainen
 • Hyväksyttiin esitetty kokoonpano

6. Edellisen pöytäkirjan katsastus

 • Nettipankkitunnukset saatu ja tilillä on rahaa
 • Yhdistyksen vuosikokous siirrettiin yksityisasuntoon osanoton vähäisyyden vuoksi, joten yhdistys säästi tilavuokran

7. Jäsenhakemusten käsittely

 • Hyväksyttiin kuusi nettihakemusta ja yksi postin kautta lähetetty, Yhdistyksen jäsenmäärä täten 15 henkilöä.

8. Muut esille tulevat asiat

 • Keskusteltiin foorumilla olleesta toimenpide-ehdotuksesta, päätettiin tutkia asiaa
 • Tutkitaan myön surfacestations-projektia

9. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:53

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This