GreenFree Finland, yhdistyksen vuosikokous

Paikka: Yksityisasunto, Jyväskylä
Aika: 13.7.2007, klo 18:00

Läsnä:
Pasi Matilainen, puheenjohtaja
Pete Räsänen, varapuheenjohtaja
Eero Etelälahti, sihteeri

Antti Huttunen, jäsen

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja aloitti kokouksen kello 18:03.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Matilainen ja sihteeriksi Eero Etelälahti.

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Pete Räsänen ja Antti Huttunen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Pete Räsänen ja Eero Etelälahti.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettu.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksytty.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma (ks. liite), tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Toimintasuunnitelma vahvistettu.

Tulo- ja menoarvio toimintasuunnitelman mukaisesti, yhdistyksen ensimmäinen toimintavuosi toteutetaan pääosin jäsenmaksuilla.

Liittymis- ja jäsenmaksuksi vahvistetaan aiemman päätöksen mukainen 10€ vuodessa, ensimmäisen vuoden jäsenmaksuna toimii liittymismaksu.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Matilainen, hallituksen muut jäsenet ovat Pete Räsänen, Eero Etelälahti ja Antti Huttunen.

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastaja(t)

Tilintarkastajaksi valittiin Ville Manninen, varatilintarkastajaksi Sami Pöyhönen.

8. Hyväksytään yhdistyksen julistus (ks. liite)

Julistus hyväksyttiin ilman muutoksia.

9. Muut esille tulevat asiat

Yhdistyksen internetsivut on avaittu osoitteessa www.greenfree.fi, josta löytyy myös edellisten hallituksen kokousten pöytäkirjat.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:16.

 

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This