gaia.jpg
Kokouspaikka

GreenFree Finland, yhdistyksen hallituksen kokous 1/2007

Paikka: Purjelaiva Gaia
Aika: 19.6.2007, klo 17:00

Läsnä:
Pasi Matilainen, puheenjohtaja
Pete Räsänen, varapuheenjohtaja
Eero Etelälahti, sihteeri

 1. Kokouksen avaus
 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:09.
 1. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 • Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Pasi Matilainen ja Pete Räsänen.
 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 1. Esityslistan hyväksyminen
 • Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
 1. Pankkitilin avaaminen yhdistykselle
 • Alustus: Yhdistykselle tarvitaan pankkitili jäsenmaksujen ja mahdollisten lahjoitusten vastaanottamista varten.
 • Puheenjohtajan esitys: Päätetään avata yhdistykselle pankkitili jäsenmaksuja ja lahjoituksia varten. Puheenjohtajalle annetaan tilinkäyttöoikeudet, ja hän hoitaa tilin avaamisen valitsemassaan pankissa.
 • Keskustelu: Käytiin läpi tilin avaamiseen tarvittavat asiakirjat.
 • Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.
 1. Nettisivujen perustaminen
 • Alustus: Yhdistyksen tiedotustoimintaa varten tarvitaan nettisivut. Ideaalinen domain-osoite olisi greenfree.fi, mutta yhdistys voi rekisteröidä .fi-domainin vasta sen jälkeen, kun yhdistyksen rekisteröinti on vahvistettu (eli 2-7 kk:n päästä). Toinen mahdollinen domain, greenfree.org, on jo rekisteröity brittiläiselle golf-yritykselle.
 • Puheenjohtajan esitys: Päätetään, että puheenjohtaja selvittää voiko hän rekisteröidä omiin nimiinsä greenfree.fi-domainin , joka sitten aikanaan siirretään yhdistyksen nimiin, kun se tulee mahdolliseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, päätetään rekisteröidä greenfree-finland.org yhdistykselle siihen asti, kun greenfree.fi -domainin rekisteröinti tulee mahdolliseksi. Jos puheenjohtaja joutuu rekisteröimään domainin omiin nimiinsä, yhdistys korvaa hänelle kustannukset ensi tilassa.
 • Keskustelu: Puheenjohtaja kertoi selvittäneensä, että greenfree.fi –domainin rekisteröiminen hänen omiin nimiinsä on mahdollista, jos yhdistys ei sitä vastusta. Ficoran yhteyshenkilön mukaan domainin siirto yhdistyksen nimiin kannattaa tehdä vasta kolmen vuoden rekisteröintijakson päättyessä, koska siirtomaksu on sama kuin uudelleenrekisteröintimaksu. Webhotel-palvelun yhdistys kuitenkin voi ottaa omiin nimiinsä, sellaisen saa mm. Futuron Internetiltä, josta pj:lla on ennestään kokemusta.
 • Päätös: Päätettiin, että puheenjohtaja rekisteröi omiin nimiinsä greenfree.fi –domainin. Yhdistys maksaa rekisteröintimaksun pj:lle kuittia vastaan. Lisäksi päätettiin avata yhdistykselle Starter-webhotel-palvelu Futuron Internetiltä.
 1. Yhdistyksen rekisteröinnin käsittelymaksun korvaaminen
 • Alustus: Puheenjohtaja Pasi Matilainen on maksanut Patentti- ja rekisterihallitukselle yhdistyksen rekisteröinnin käsittelymaksun 60 euroa. (Maksukuitti paperisena nähtävillä kokouksessa.)
 • Puheenjohtajan esitys: Päätetään, että yhdistys maksaa Pasi Matilaiselle mainitut 60 euroa korottomana heti, kun se jäsenmaksutuottojen puitteissa on mahdollista.
 • Keskustelu: Maksukuitti nähty, se on ok.
 • Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.
 1. Muut esille tulevat asiat
 • Todettiin, että sääntöjen mukaisesti yhdistyksen vuosikokous päättää liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden. Koska yhdistyksen vuosikokousta ei ole vielä pidetty ja kaikki nykyiset yhdistyksen jäsenet ovat hallituksen jäseniä, todettiin, että asia voidaan päättää tässä kokouksessa. Päätettiin, että vuotuinen jäsenmaksu on kymmenen euroa (10,00€) ja liittymismaksu on kuluvan vuoden vuotuinen jäsenmaksu, jota ei liittymismaksun lisäksi tarvitse liittymisvuonna erikseen maksaa. Myös perustajajäsenet suorittavat maksun.
 • Todettiin, että on aika kutsua koolle yhdistyksen vuosikokous. Päätettiin, että kutsutaan yhdistyksen vuosikokous koolle perjantaina 13.7.2007 klo 18:00 Jyväskylän ylioppilaskylän B-talon kattosaunalla. Puheenjohtaja lähettää kokouskutsut sääntöjä noudattaen viimeistään 6.7.2007 kaikille siihen mennessä hyväksytyille jäsenille. Lisäksi päätettiin, että kokoustilaisuuteen voivat osallistua myös ulkopuoliset hallituksen henkilökohtaisella hyväksynnällä.
 • Todettiin, että on todennäköisesti tarpeen pitää vielä yksi hallituksen kokous ennen yhdistyksen vuosikokousta uusien jäsenten hyväksymistä varten. Päätettiin, että kyseinen kokous pidetään 1.-5.7.2007 puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetettävä yhtä (1) arkipäivää ennen kokousta.
 • Keskusteltiin mahdollisuuksista hakea valtiolta tukea yhdistykselle. Päätös: varapuheenjohtaja selvittelee mahdollisuuksia.
 • Keskusteltiin hallituksen kokousten pöytäkirjojen julkisuudesta. Päätös: sihteeri julkaisee pöytäkirjat yhdistyksen nettisivulla soveltuvin osin.
 • Keskusteltiin nettisivuille suunniteltujen keskustelufoorumien ja kommentointimahdollisuuksien toteutuksesta.
 1. Kokouksen päättäminen
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:35.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This