Mediatiedote – Hehkulamppujen kieltäminen ei pelasta maailmaa

Hehkulamppujen kieltäminen ei pelasta maailmaa

Kansanedustaja Christina Gestrinin (RKP) ehdottama hehkulamppujen kieltäminen ei ole ympäristöystävällinen ratkaisu, erityisesti jos tilalle haetaan nk. energiansäästölamppuja eli perinteiseen hehkulamppukantaan sopivia pieniä loisteputkia. Energiansäästölamput ovat itseasiassa ongelmajätteitä sisältämänsä elohopean vuoksi. Lisäksi niiden valmistus kuluttaa enemmän energiaa ja raaka-aineita kuin hehkulamppujen. Ympäristöjärjestö GreenFree Finland ry:n mielestä siirtyminen hehkulampuista CFL-lamppuihin olisi jopa ympäristölle haitallista.

Jos keskimääräinen säännösten mukaan valmistettu CFL-energiansäästölamppu rikkoutuisi kesken käytön, elohopean ollessa höyrystyneenä lampun sisällä, kaasun tulisi levitä tehokkaasti lähes 17.000 kuutiometriin ilmaa, jotta sen pitoisuus alittaisi ihmisille vaarallisena pidetyn määrän. Vertailun vuoksi keskikokoisen kerrostalohuoneiston tilavuus on noin 200 kuutiota eli 85 kertaa liian vähän, jotta energiansäästölampun rikkoutuminen olisi turvallista. On siis selvää, että jos vanhoja energiansäästölamppuja ei hävitetä ongelmajätteinä vaan normaalin kotitalousjätteen seassa, tavallisella kaatopaikalla ei tarvitse olla montakaan rikkoutunutta lamppua, jotta koko kaatopaikka on vaarallinen.

Energiansäästölamppujen tuoma hyöty energiankulutuksessa on myös Suomen olosuhteissa erittäin kyseenalainen verrattuna esimerkiksi Australiaan, jossa hehkulamput on kielletty. Siinä missä Australiassa sisätiloja viilennetään ilmastointilaittein suuren osan vuodesta, Suomessa hehkulamput osallistuvat omalta osaltaan lämmitykseen, ja jos niitä luovutaan, muuta lämmitystä todennäköisesti lisätään vastaavasti. Erityisen selvää tämä on sähkölämmitteisissä taloissa, joissa on käytännössä lähes sama lämmitetäänkö pattereilla vai hehkulampuilla.

Lisäksi energiansäästölamput ovat moninkertaisesti kalliimpia kuin hehkulamput. Teoriassa niiden pitäisi kestää kauemmin kuin vastaava määrä hehkulamppuja, mutta monet kuluttajat ovat jo todenneet tämän väitteen vääräksi. Kansalaisten pakottaminen huomattavasti kalliimpiin vaihtoehtoihin voi siis olla jopa ympäristölle haitallista, koska ensinnäkin voidaan lähes varmasti arvioida, että joka ainut energiansäästölamppu ei päädy ongelmajätekierrätykseen, ja toisekseen kuluttajien ostovoiman heiketessä heidän mahdollisuutensa tehdä oikeasti ympäristöystävällisiä valintoja vähenevät.

GreenFree Finland ry:n yleisarvio kansanedustaja Gestrinin aloitteesta on seuraava: sillä ei ole myönteistä vaikutusta sen paremmin ympäristön tilaan kuin energian kulutukseenkaan, ilmastonmuutoksesta puhumattakaan. Itse asiassa elohopeariskien toteutuessa kotitalouksissa ja/tai kaatopaikoilla seuraukset ympäristölle ja ihmisille voivat olla jopa vakavammat.

Lisätietoja: GreenFree Finland ry, puheenjohtaja Pasi Matilainen, sähköposti etunimi.sukunimi.ei.roskapostia.kiitos@greenfree.fi, internet: www.greenfree.fi.

Lähteitä:

Greenpeace: Elohopean vaarat
http://www.greenpeace.org/usa/news/get-tested-for-mercury-contami

Wikipedia: Elohopeamyrkytys
http://fi.wikipedia.org/wiki/Elohopeamyrkytys

Junk Science: Light Bulb Lunacy
http://www.foxnews.com/story/0,2933,268747,00.html

Keskustelu: Ympäristöä pitäisi suojella energiansäästölampuilta
http://www.greenfree.fi/foorumi/viewtopic.php?t=37

GreenFree Finland hallituksen kokous 4/2007

Hallituksen kokous 4/2007

Paikka: Messenger

Aika: 13.9.2007, kello 18:00

Osallistujat:

Pasi Matilainen, puheenjohtaja

Eero Etelälahti, sihteeri

Antti Huttunen

1. Kokouksen avaus

– Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:59

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

– Todettu

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

– Muutetaan kohdassa 7 sanan levitys tiedottamiseksi

– Hyväksytty

4. Edellisen pöytäkirjan käsittely

– Aiempien päätösten seuranta: kohta 8, ei kehitystä

5. Jäsenhakemusten käsittely

– Hyväksyttiin neljä (4) uutta hakemusta, kokonaisjäsenmäärä nyt 19

6. Yhdistyksen sääntöjen korjaaminen

-PRH on pyytänyt yhdistyksen sääntöihin pieniä muutoksia, jotka eivät kuitenkaan sisällöllisesti muuta sääntöjä, vaan lähinnä tarkentavat ilmaisujen muotoja. Keskustellaan tältä pohjalta voiko hallitus tehdä yksin sääntökorjaukset ja jos voi niin hyväksytään uudet säännöt

– Sääntöjen sisältö pysyi samana, joten ei tarvetta yhdistyksen kokoukselle

– Hyväksyttiin korjaukset

7. Yhdistyksen mainoskampanjat

– Keskusteltiin tiedottamisesta

– Esitettiin seuraavia vaihtoehtoja markkinointiin:

– rintanapit

– julisteet

– google adwords

– flyerit

– Keskusteltiin julisteiden / flyereiden sisällöstä, seuraavaan kokoukseen mennessä Antti tuotta tekstiä ja Pasi kuvia.

8. META

– Jäsenrekisteri siirretty vpj:lle.

– Yhdistyksen talous erittäin hyvässä kunnossa

9. Kokouksen päättäminen

– Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:35

Maailman kymmenen saastuneinta paikkaa

Blacksmith-instituutti on jälleen julkaissut maailman kymmenen saastuneimman paikan Top Ten -listansa. Linkin takaa löytyy sekä lista että googlekartta, johon paikat on merkitty. Kärkikymmenikköön kuuluvat seuraavat paikat:

Huomattavaa — mutta ei yllättävää — listassa on se, että listalla ei ole yhtään läntisen maailman maata. Itseasiassa länsimaat eivät ole päässeet edes kolmenkymmenen saastuneimman kärkeen. Kääntäen voidaan todeta, että kaikki listalla olevat paikat ovat alueilla, joissa yksityisomistusta ei juuri ole tai sitä ei kunnioiteta.

Sen lisäksi, että yksityisomistus lisää vaurautta, se on myös ympäristöystävällistä. Jos maanomistaja voi oikeusteitse periä korvauksia hänen maa-alueilleen tehdyistä ympäristörikoksista, on epätodennäköistä, että kukaan lähtisi edes koettamaan onneaan levittämälle saasteita kyseiselle maa-alueelle. Lisäksi maanomistajilla on kannustin olla itse saastuttamasta omia maitaan, koska se vähentäisi niiden arvoa. Vauraus puolestaan mahdollistaa ympäristön kehittämisen ja ympäristöystävällisten valintojen tekemisen. Muunmuassa siksi onkin monesti todettu että ”Wealthier is healthier,” mikä koskee sekä ihmisiä että ympäristöä.

Lue lisää: Mises Blog ja Foundation for Economic Education: Why Socialism Causes Pollution.

PS. Ilmastonmuutokseen tämä liittyy siten, että koska ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen tarkoitetut poliittiset toimenpiteet ovat kalliita, niin vauraus vähentyy (ja jopa yksityisomistukselle voidaan ajan myötä asettaa ilmastorajoitteita) ja sitä kautta ympäristön tila ennen pitkää heikentyy myös lännessä.

Yhdysvaltain lämpötilahistoria uusiksi – 1998 ei enää historian lämpimin vuosi

Yhdysvaltain lämpötilahistoria on todennäköisesti maailman laadukkain — ainakin laajamittaisin ja laajuudessaan pitkäikäisin. Kuitenkin jopa siihen pääsee eksymään virheitä, nimittäin Yhdysvaltain avaruushallinnon NASA:n koostamaan tilastoon lipsahti nk. Y2K-bugi, joka selvisi vasta juuri äskettäin. Tilastoissa käytetyn ”pehmennyksen” vuoksi virheen korjaus vaikutti myös 1900-luvun lopun lämpötiloihin, eikä 1998 enää olekaan Yhdysvaltain lämpimin vuosi, vaan 1934. Globaalit tilastot lasketaan erikseen, niihin tämä ei suoraan vaikuttane.

Virhe muuten paljastui mielenkiintoisella tavalla, nimittäin NASA:n julkaisemien tilastojen menetelmä piti ”päätellä takaperin” (reverse engineer), koska NASA ei julkaise käyttämiään menetelmiä eikä ohjelmistojensa lähdekoodeja, mikä on sinänsä myös erittäin mielenkiintoista.

Lue koko tarina Anthony Wattsin blogista »

Greenfree Finland, hallituksen kokous 3/2007

Hallituksen Kokous 3/2007

Paikka: Messenger

Aika: 25.7.2007, kello 17:30

Osallistujat:

Pasi Matilainen, puheenjohtaja

Eero Etelälahti

Antti Huttunen

Pete Räsänen

 

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:32

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Todettu

3. Esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin muutoksitta

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 • Tarkastajiksi valittiin Pete Räsänen ja Pasi Matilainen

5. Hallituksen järjestäytyminen

 • Vuosikokous 13.7.2007 on valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Pasi Matilaisen ja jäseniksi Pete Räsäsen, Eero Etelälahden ja Antti Huttusen. Valitaan yhdistyksen sääntöjen kuudennen pykälän mukaisesti hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.
 • Esitettiin sama kokoonpano kuin aikaisemminkin:
  • Varapuheenjohtaja: Pete Räsänen
  • Sihteeri: Eero Etelälahti
  • Rahastonhoitaja: Pasi Matilainen
 • Hyväksyttiin esitetty kokoonpano

6. Edellisen pöytäkirjan katsastus

 • Nettipankkitunnukset saatu ja tilillä on rahaa
 • Yhdistyksen vuosikokous siirrettiin yksityisasuntoon osanoton vähäisyyden vuoksi, joten yhdistys säästi tilavuokran

7. Jäsenhakemusten käsittely

 • Hyväksyttiin kuusi nettihakemusta ja yksi postin kautta lähetetty, Yhdistyksen jäsenmäärä täten 15 henkilöä.

8. Muut esille tulevat asiat

 • Keskusteltiin foorumilla olleesta toimenpide-ehdotuksesta, päätettiin tutkia asiaa
 • Tutkitaan myön surfacestations-projektia

9. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:53