JSN:n vastaus kanteluun

Julkisen sanan neuvosto vastasi aiemmin tekemääni kanteluun nopeasti:

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja päätti 3. joulukuuta 2008, että kanteluanne STT:sta, Nelosesta, Kalevasta, Aamulehdestä ja Savon Sanomista ei oteta neuvoston käsittelyyn. JSN:llä ei ole edellytyksiä arvioida sitä, onko kyseessä olennainen virhe.

Helsingissä 3. joulukuuta 2008

Ilkka Vänttinen
Valmisteleva sihteeri
Julkisen sanan neuvosto

JSN:n puheenjohtajan käsittelemättäjättämispäätös tarkoittanee siis sitä, että JSN:n puheenjohtajalla ei ole edellytyksiä arvioida

  • mikä on ilmaisujen ”tuore tutkimus” ja ”policy brief” välinen ero,
  • ovatko uutisen väitteet peräisin uutisen aiheena olevasta aineistosta, ja
  • mikä on heille toimitetun kantelun aihe (joka siis ei ollut ilmastonmuutoksen vaikutus malarian levinneisyyteen, mihin JSN:n puheenjohtaja ilmeisesti päätöksessään viittaa).

Tulos oli tietysti odotettavissa, mutta perustelut oli ihan mielenkiintoista nähdä.

Vastaus Seppo Saariselle

Oheinen mielipidekirjoitus on lähetetty Keskisuomalaiseen 30.11. ja julkaistu 2.12..

Seppo Saarinen (Ksml 21.11.08) kysyi mitä avoin kirjeeni kansanedustajille tarkoitti ja valitti sitä epäselväksi. Kirjeeni (Ksml 17.11.) rakenne olisi toki voinut olla parempikin, mutta selvennetään tässä hieman.

Kirjeen alun tieteelliset viittaukset olivat pohjustusta sille, että tieteessä vallitsee kaikkea muuta kuin täysi varmuus ilmastonmuutoksen syistä. Näin ollen poliittisissa toimenpiteissä ei mielestäni pitäisi toimia niin, että oletetaan vallitsevan käsityksen olevan automaattisesti oikeassa. Sen sijaan päätöksissä pitäisi ottaa huomioon myös se, että nykyinen ilmastotiede voi olla joko osittain tai kokonaan väärässä, tai että ehdotetut toimenpiteet ovat syystä tai toisesta vääriä.

Lyhyesti sanottuna avoin kirjeeni kysyi kansanedustajilta, onko tämä vaihtoehto otettu huomioon ja miten. Vaikka moni kansanedustaja kiitti kirjeestäni ja yksi jopa sanoi puolueensa jakavan huoleni (US 12.11.08), ei ainutkaan kansanedustaja vastannut kysymyksiini. Vastaus lieneekin se, että väärässä olemisen mahdollisuutta ei ole huomioitu eikä halutakaan huomioida.

Pasi Matilainen
Puheenjohtaja, Ilmastofoorumi ry
Jyväskylä