Osoitteen muutos

Yhdistyksen nettisivut löytyvät tästä eteenpäin osoitteesta www.ilmastofoorumi.fi. Vaikka vanhojen greenfree.fi-alkuisten osoitteiden pitäisi toistaiseksi toimia ja ohjautua uuteen osoitteeseen, niin linkkien yms. päivittämistä saman tien suositellaan voimakkaasti.

Ilmastonmuutoksen uudet tuulet -tilaisuus vakuutti yleisönsä

Ilmastofoorumi ry

Mediatiedote 18.5.2008
Vapaa julkaistavaksi heti

ILMASTONMUUTOKSEN UUDET TUULET –TILAISUUS VAKUUTTI YLEISÖNSÄ

Ilmastofoorumi ry (entinen GreenFree Finland ry) järjesti lauantaina 17.5.2008 Helsingin yliopiston päärakennuksella ilmastonmuutosaiheisen esitelmätilaisuuden. Tilaisuudessa pidetyt neljä esitelmää käsittelivät monipuolisesti mm. väitettyä ihmisen osuutta ilmastonmuutokseen, YK:n ilmastopaneelin IPCC:n toimintaa, sademetsien tuhoutumisen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen sekä ilmaston lämpenemisen vaikutusta hyönteisten sekä malarian levinneisyyteen.

Kolmituntisen tilaisuuden jälkeen Ilmastofoorumi ry:n puheenjohtaja Pasi Matilainen oli erittäin tyytyväinen tilaisuuden onnistumiseen: ”Useat kuulijoista tulivat kädestä pitäen kiittämään tilaisuuden järjestämisestä ja esitelmiä kehuttiin mielenkiintoisiksi ja uutta tietoa antaneiksi. Esitelmien herättämät yleisökommentit ja keskustelu olivat myös osuvia ja innostuneita. Kokonaisuudessaan tämä laatuaan ensimmäinen tilaisuus oli myönteinen kokemus ja tulee varmasti saamaan jatkoa, todennäköisesti jo ensi syksynä.”

Tilaisuuden avasi fil.tri, geologi Boris Winterhalter esitelmällään skeptikon näkemyksestä ilmastonmuutokseen. Kattavan yleiskatsauksensa jälkeen hän piti myös tilaisuudesta estyneen valt.maist. Timo Niroman valmisteleman esityksen auringon aktiivisuuden vaihteluista, niiden ilmastovaikutuksista ja niiden merkityksestä ihmiskunnan historian suurten tapahtumien suhteen. Muun muassa viikinkien valloitusretkien ja Rooman valtakunnan laajenemisen voidaan katsoa liittyvän optimaalisiin, verrattain lämpimiin ilmasto-olosuhteisiin, ja vastaavasti Rooman imperiumin luhistuminen ajoittuu ilmaston voimakkaasti kylmenneeseen kauteen.

Tiedetoimittaja, terv.huoll.lis. Jouko Parantainen esitelmöi sademetsien voimakkaan tuhoutumisen mahdollisista vaikutuksista viime vuosikymmenien globaalin ilmaston lämpenemiskehitykseen. Sademetsien tuhoutuminen vähentää trooppisten seutujen luonnollisia aerosoleja, jotka ovat keskeinen tekijä trooppisten myrskyjen muodostumisessa. Sademetsien yläpuolella muodostuvien myrskyjen vähentyminen johtaa lämmön konvektion vähenemiseen ja merialueiden yläpuolella muodostuvien myrskyjen lisääntymiseen. Konvektio siirtää lämpöä ilmakehän ylempiin kerroksiin ja ylemmille leveysasteille, jolloin se pääsee tehokkaammin purkautumaan avaruuteen. Parantaisen artikkeli aiheesta julkaistiin Tieteessä Tapahtuu –lehden numerossa 6/2007.

Esitelmätilaisuuden päätti Luonnontieteellisen keskusmuseon hyönteisosaston intendentin fil.tri Larry Huldénin esitelmä hyönteisten reagoinnista ilmaston lämpenemiseen sekä sen vaikutuksesta malarian levinneisyyteen. Esitys tempasi yleisön mukaansa ja nostatti useita naurunremakoita YK:n ilmastopaneelin IPCC:n ja tiedotusvälineiden levittämien malariauhkaskenaarioiden osoittautuessa täysin vääriksi.

Tilaisuuden järjestänyt Ilmastofoorumi ry on Jyväskylässä kotipaikkaansa pitävä kansalaisjärjestö, joka suhtautuu skeptisesti väitettyyn ihmisen osuuteen nykyisessä ilmastonmuutoksessa ja on erittäin huolestunut ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävien poliittisten toimenpiteiden haitallisista vaikutuksista ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Linkkejä tilaisuudessa nähtyihin esitelmiin julkaistaan lähipäivinä yhdistyksen Internet-sivuilla osoitteessa http://www.ilmastofoorumi.fi/.

Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Matilainen, email etunimi.sukunimi.ei.roskapostia.@greenfree.fi. Yhdistyksen Internet-sivut löytyvät osoitteesta http://www.ilmastofoorumi.fi/.

Ilmastofoorumi ry otti käyttöön uuden nimen

Ilmastofoorumi ry

Mediatiedote 18.5.2008
Vapaa julkaistavaksi heti

ILMASTOFOORUMI RY OTTI KÄYTTÖÖN UUDEN NIMEN

Viime vuonna perustettu GreenFree Finland ry päätti sääntömääräisessä vuosikokouksessaan 17.5.2008 Helsingin yliopiston päärakennuksella ottaa käyttöön uuden nimen, joka on Ilmastofoorumi ry. Vuosikokous katsoi uuden nimen vastaavan paremmin yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita, jotka keskittyvät monipuoliseen ja tieteellisiin faktoihin perustuvaan osallistumiseen julkiseen ilmastonmuutoskeskusteuun.

Lisäksi vuosikokous tarkensi yhdistyksen sääntöjä ja valitsi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Pasi Matilaisen ja muiksi yhdistyksen hallituksen jäseniksi Pete Räsäsen, Eero Etelälahden ja Antti Huttusen. Hallituksen koostumus pysyy näin ollen samana kuin edellisenä toimintavuonna.

Yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Matilainen oli tyytyväinen kokouksen antiin: ”Uusi parempi nimi oli tervetullut kehitysaskel yhdistykselle. Muutenkin vuosikokous oli varsin onnistunut ja oli hienoa nähdä asiasta kiinnostuneita jäseniämme osallistumassa aktiivisesti yhdistyksen kehittymiseen.”

Ilmastofoorumi ry on Jyväskylässä kotipaikkaansa pitävä kansalaisjärjestö, joka suhtautuu skeptisesti väitettyyn ihmisen osuuteen nykyisessä ilmastonmuutoksessa ja on erittäin huolestunut ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävien poliittisten toimenpiteiden haitallisista vaikutuksista ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin.

Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Matilainen, email etunimi.sukunimi.ei.roskapostia.@greenfree.fi. Yhdistyksen Internet-sivut löytyvät osoitteesta http://www.ilmastofoorumi.fi/.

Vuosikokous ja esitelmätilaisuus 17.5.2008

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.5.2008 klo 10 Helsingissä. Kokouksessa päätettiin mm. vaihtaa yhdistyksen nimeksi Ilmastofoorumi ry, kuten otsikostakin näkyy. Tämä muutos tulee myöhemmin heijastumaan myös muualle sivustoon.

Vuosikokouksen jälkeen pidettiin esitelmätilaisuus, joka onnistui siinä määrin, että jatkoa on varmastikin syksyllä luvassa.

Molemmista tapahtumista tarkempaa raporttia myöhemmin.