Mielipidekirjoitus: Epämiellyttävä totuus

Kirjoitin 29.8. vastineen Ilkassa samana päivänä ilmestyneeseen Maarit Ojaniemen mielipidekirjoitukseen, jossa kehuttiin Al Goren diaesityselokuvaa. Kirjoitukseni julkaistiin tänään. Toimituksen tekemät pienet muokkaukset paransivat lopputulosta, mutta tässä alla myös alkuperäinen kirjoitukseni.

Maarit Ojaniemi toivoi kirjoituksessaan (Ilkka 29.8.) kaikkien katsovan Al Goren Epämiellyttävän totuuden ja huolestuvan yhdessä tulevaisuudesta. Goren diaesitys kannattaa kyllä katsoa, mutta vain hyvänä esimerkkinä nykyaikaisesta vääristelevästä propagandasta.

Ilmastokysymykseen kannattaa myös perehtyä enemmän kuin yhden esityksen verran, jolloin Ojaniemikin tietäisi esimerkiksi, että 12.11.1998 itse varapresidentti Al Gore allekirjoitti Kioton pöytäkirjan USA:n puolesta, joskaan sen paremmin kuin hän tai tuolloin istuva presidentti Bill Clinton eivät koskaan vieneet pöytäkirjaa kongressin ratifioitavaksi, vaikka olivat Valkoisessa talossa 20.1.2001 asti. Niinikään hän tietäisi, että Australia ratifioi Kioton pöytäkirjan viime joulukuussa.

Al Goren diaesityksessä ei kerrota muuten sitäkään, että vaikka USA ei kuulu Kioton sopimukseen ja EU-maat kuuluvat, kasvihuonekaasupäästöt ovat itse asiassa kasvaneet useimmissa EU-maissa nopeammin kuin Yhdysvalloissa. Eli vaikka Kioton sopimus sitoo EU-maita, sen rikkomisesta ei seuraa mitään sanktioita ja se on siten hyödytön.

Puhumattakaan siitä, että vaikka kaikki maat noudattaisivat Kioton sopimusta ja kasvihuoneteoria pitäisi täysin paikkansa, Kioton edellyttämät päästövähennykset alentaisivat maapallon keskilämpötilaa muutamalla asteen sadasosalla vuoteen 2100 mennessä! Jos vain Suomi noudattaisi Kiotoa ja teoria pitäisi kutinsa, maapallo olisi kokonaiset tuhannesosa-asteen viileämpi vuonna 2100. Nämäkin laskelmat ovat optimistisia, sillä Kioto ei edes edellytä kehittyviltä mailta päästövähennyksiä, jolloin kokonaispäästöt voisivat jopa nousta, vaikka teollisuusmaat pitäisivätkin omat päästönsä kurissa.

Ojaniemi myös väittää, että 100 vuotta sitten luonto oli puhdasta ja napajäätiköt olivat vielä jäässä. Itse asiassa napajäätiköt ovat tänä vuonna olleet laajempia kuin esimerkiksi viime vuonna, ja Etelänavalla ei sulamista ole edes havaittu. Lisäksi juuri äskettäin tutkijat löysivät napajäätiköistä todisteita, että nimenomaan sata vuotta sitten länsimaiden saasteongelma oli monta kertaa pahempi kuin nykyisin, koska hiiltä poltettiin surutta ja suodatusteknologioita ei tunnettu. Nykyaikainen hiilivoimala ei puolestaan tuota mitään myrkkypäästöjä ympäristöön, vaan parhaillaan piipuista tulee vain vesihöyryä ja hiilidioksidia, joka ei siis ole saaste.

Mutta takaisin Goren diaesitykseen. Se on todistetusti täynnä virheitä. Brittiläinen oikeusistuinkin kielsi sen esittämisen sikäläisissä kouluissa, elleivät opettajat osoita esittämisen yhteydessä oikeuden listaamaa yhdeksää vakavaa tieteellistä virhettä. Goren diaesityksessä tieteellinen tarkkuus ei olekaan niin tärkeää kuin dramaattinen vaikutus, minkä vuoksi Epämiellyttävässä totuudessa käytettiin kuvamateriaalia The Day After Tomorrow -elokuvasta. Itse asiassa Gore liioittelee väitteissään huomattavasti, esimerkiksi väittäen merenpinnan nousevan metritolkulla vuosisadan loppuun mennessä, kun YK:n ilmastopaneelikin ennustaa nousun jatkuvan samanlaisena kuin se on luonnollisesti jatkunut ainakin viimeiset vuosisadat eli noin 40-50 senttiä vuosisadan loppuun mennessä.

Tästä voidaan päätellä, että Goren ”dokumentti” on vain ja ainoastaan pelottelupropagandaa. Gorellahan on muunmuassa hiilikrediittiliiketoimintaa, joten kansainvälinen häly lisää hänen liikevoittojaan merkittävästi.

Pasi Matilainen
Puheenjohtaja, Ilmastofoorumi ry
www.ilmastofoorumi.fi
Jyväskylä

Ilmastonmuutos ei ole sukupuolikysymys

Oheinen kirjoitus lähetty tällä päivämäärällä Keskisuomalaisen yleisönosastolle. Päivitys: Julkaistu lyhennettynä Ksml 22.08.08.

Ilmastonmuutos ei ole sukupuolikysymys

Heini Utunen kirjoitti Puheenvuorossaan (Ksml 20.08.08), että ilmastonmuutos lyö pahiten naisia. On varmaankin totta, että varsinkin köyhimmissä maissa naiset joutuvat kantamaan suurimman taakan luonnonkatastrofeista. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että ilmastonmuutos ilmiönä ei olisi sukupuolineutraali, vaan kyseessä lienee se valitettava tosiasia, että suuressa osassa maailman maita – ja erityisesti köyhissä maissa – kauniimpi sukupuoli on muutenkin heikommassa asemassa.

Utunen väittää ilmastonmuutoksen lisänneen naisten kärsimystä, koska se on hänen mukaansa lisännyt luonnonkatastrofeja, joista hän mainitsee esimerkkeinä Burman pyörremyrskyn ja Kiinan maanjäristyksen. Ilmaston lämpenemisen ei kuitenkaan ole todistettu lisäävän kumpiakaan.

Itse asiassa viimeaikainen tutkimustieto (esimerkiksi Emanuel et alia 2008, Hurricanes and global warming) osoittaa, että ilmaston lämpeneminen ei vaikuta pyörremyrskyjen esiintymistiheyteen tai -voimakkuuteen. Niissä esiintyy vain luonnollista vaihtelua siinä missä muissakin luonnonilmiöissä. YK:n ilmastopaneeli ei tosin tätä käännettä vielä tuoreimmassa raportissaan tiedä, sillä 2007 julkaistuun raporttiin huomioitiin vain viimeistään vuonna 2005 julkaistuja tutkimuksia.

Sukupuolten välisen tasa-arvon puute on maailmanlaajuisesti todellinen ihmisoikeusongelma. Sen ratkaisemiselle ei kannata tehdä karhunpalvelusta sitomalla se ilmastonmuutokseen, joka on ongelma vain poliitikkojen ja ympäristöaktiivien puheissa, kun todellisuudessa se on vain luonnollista vaihtelua, johon ihmiskunnalla ei ole osaa eikä arpaa.

Pasi Matilainen
Puheenjohtaja, Ilmastofoorumi ry
Jyväskylä

Siviilirohkeutta Satakunnasta

Satakunnan Kansan päätoimittaja Tapio Vallin osoittaa merkittävää siviilirohkeutta 16.8.2008 kirjoituksellaan ”Vihreä jääkausi uhkaa.”

Ainoana kritiikkinä Vallinin kirjoitukseen toteaisin, että jos Al Goren ja kumppaneiden toiveet yli 90% vähennyksistä fossiilisten polttoaineiden käytössä vuoteen 2050 mennessä toteutuvat ja jokaisen ihmisen fossiilisten polttoaineiden kiintiö on kahvikupillinen fossiilisia päivässä, niin ei ole mitään tarvetta ruokkia 6,7 miljardia ihmistä kasviksilla.

Syy siihen, miksi nykyisin voimme tuottaa ravintoa tuolle ihmismäärälle, on se että nykyaikainen maatalous käyttää erittäin paljon energiaa hyväkseen, muodossa jos toisessakin. Poislukien aivan valtavat kehitysaskeleet muissa energianlähteissä, fossiilisten rajoittaminen tuossa määrin johtaisi väistämättä ihmiskunnan supistumiseen useilla miljardeilla hengillä verrattain lyhyessä ajassa. Toisaalta, sehän se onkin monien aktivistien hiljainen tavoite ja yllättävän monien ääneenlausuttu tavoite: ihmisväestön rajoittaminen alle miljardiin.

Yhdysvaltalaiset fyysikot muuttamassa mieltään – ihminen ei syypää ilmastonmuutokseen?

The American Physical Society, yhdysvaltalainen fyysikkojen järjestö, joka edustaa viittäkymmentä tuhatta fyysikkoa, on mahdollisesti muuttamassa mieltään ilmastonmuutoksen suhteen. APS:n Forum on Physics & Societyn (FPS) päätoimittaja Jeffrey Marque kirjoittaa, että ”tieteellisessä yhteisössä on huomattava edustus ihmisillä, jotka eivät ole samaa mieltä sen IPCC:n johtopäätöksen kanssa, jonka mukaan ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt ovat hyvin todennäköisesti ensisijaisesti aiheuttaneet teollistumisen jälkeisen maailmanlaajuisen lämpenemisen.” Näillä sanoilla FPS, joka on yksi APS:n 39 yksiköstä, käynnistää keskustelun ihmisen osuudesta ilmastonmuutokseen.

”Konsensus” alkaa ilmiselvästi rakoilla. Lue juttu The Daily Techistä. [Via Watt’s Up With That, jossa hyvä keskustelu aiheesta.]

Edit: Lisää uutisia aiheesta:

Washington Times: Bad day for the red-hots:

Al Gore picked a bad day to tout his global-warming scam. Just as he was telling an easily conned columnist for the Associated Press that Earthlings have just 10 years to get in line behind him to save the world from the frying pan, a consortium of 50,000 physicists conceded that maybe Al’s evidence of man-made warming isn’t so hot, after all.

Melbourne Herald Sun: Evidence doesn’t bare out alarmist claims of global warming:

That’s why 31,000 other scientists, including world figures such as physicist Prof Freeman Dyson, atmospheric physicist Prof Richard Lindzen and climate scientist Prof Fred Singer, issued a joint letter last month warning governments not to jump on board the global warming bandwagon.

”There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the earth’s atmosphere and disruption of the earth’s climate.”

That’s why Ivar Glaever, who won a Nobel Prize for Physics, this month declared ”I am a sceptic”, because ”we don’t really know what the actual effect on the climate is”.

And it’s why the American Physical Society this month said ”there is a considerable presence within the scientific community of people who do not agree with the (Intergovernmental Panel on Climate Change) conclusion that anthropogenic CO2 emissions are very probably likely to be primarily responsible for the global warming that has occurred since the Industrial Revolution.”

Edit2: Tarkennettu APS:n lausunnon jälkeen.

Biopolttoainevillitystä rajoitetaan

Helsingin sanomat uutisoi, että Biopolttoaineet menettävät poliittista tukeaan Euroopassa. Lainauksia:

Voimistunut biopolttoaineiden vastustus alkaa nyt murentaa biopolttoaineiden käyttöä edistävien poliittisten päätösten perustaa Euroopassa.

Biopolttoaineet ovat joutuneet ankaran arvostelun kohteeksi viime aikoina useista eri syistä. Niitä valmistetaan pääosin ihmiskunnan ruokahuollon kannalta tärkeistä raaka-aineista kuten maissista ja kasviöljyistä.

Niinpä biopolttoaineiden tuotannon kasvun katsotaan vaikuttaneen siihen, että ruoan hinta on kallistunut voimakkaasti.

Arvostelijoiden mukaan biopolttoaineiden valmistuksen lisääminen kiihdyttää sademetsien hakkuita.

Samoin selvitysten ja tutkimusten mukaan on kyseenalaista, vähentääkö biopolttoaineiden käyttö liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä, kun tarkastellaan biopolttoaineiden tuotantoketjua kokonaisuutena.

Näinhän skeptikot/kriitikot sanoivat jo ennen biopolttoainelainsäädäntöä. Miksi on väkisin hutkittava, kun etukäteen tiedetään, että pieleen menee? Valitettavasti nytkin puhutaan vain villityksen hidastamisesta. EU:n tavoite ei enää tule olemaan 5,75% osuus vuoteen 2010 mennessä vaan 4% osuus vuoteen 2015 mennessä.

Tässä vielä HS:n artikkelista syy, josta jokaisen pitäisi ymmärtää, että biopolttoaineet eivät ole kannattavia:

Kysymys biopolttoaineita ohjaavasta lainsäädännöstä on tärkeä biopolttoaineita valmistaville yrityksille.

Biopolttoaineet ovat kilpailukykyisiä raakaöljystä valmistettuihin polttoaineisiin verrattuna vain, jos niiden asemaa tuetaan markkinoilla joko rahallisesti tai lainsäädännön keinoin.