JSN:n vastaus kanteluun

Julkisen sanan neuvosto vastasi aiemmin tekemääni kanteluun nopeasti:

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja päätti 3. joulukuuta 2008, että kanteluanne STT:sta, Nelosesta, Kalevasta, Aamulehdestä ja Savon Sanomista ei oteta neuvoston käsittelyyn. JSN:llä ei ole edellytyksiä arvioida sitä, onko kyseessä olennainen virhe.

Helsingissä 3. joulukuuta 2008

Ilkka Vänttinen
Valmisteleva sihteeri
Julkisen sanan neuvosto

JSN:n puheenjohtajan käsittelemättäjättämispäätös tarkoittanee siis sitä, että JSN:n puheenjohtajalla ei ole edellytyksiä arvioida

  • mikä on ilmaisujen ”tuore tutkimus” ja ”policy brief” välinen ero,
  • ovatko uutisen väitteet peräisin uutisen aiheena olevasta aineistosta, ja
  • mikä on heille toimitetun kantelun aihe (joka siis ei ollut ilmastonmuutoksen vaikutus malarian levinneisyyteen, mihin JSN:n puheenjohtaja ilmeisesti päätöksessään viittaa).

Tulos oli tietysti odotettavissa, mutta perustelut oli ihan mielenkiintoista nähdä.

Vastaus Seppo Saariselle

Oheinen mielipidekirjoitus on lähetetty Keskisuomalaiseen 30.11. ja julkaistu 2.12..

Seppo Saarinen (Ksml 21.11.08) kysyi mitä avoin kirjeeni kansanedustajille tarkoitti ja valitti sitä epäselväksi. Kirjeeni (Ksml 17.11.) rakenne olisi toki voinut olla parempikin, mutta selvennetään tässä hieman.

Kirjeen alun tieteelliset viittaukset olivat pohjustusta sille, että tieteessä vallitsee kaikkea muuta kuin täysi varmuus ilmastonmuutoksen syistä. Näin ollen poliittisissa toimenpiteissä ei mielestäni pitäisi toimia niin, että oletetaan vallitsevan käsityksen olevan automaattisesti oikeassa. Sen sijaan päätöksissä pitäisi ottaa huomioon myös se, että nykyinen ilmastotiede voi olla joko osittain tai kokonaan väärässä, tai että ehdotetut toimenpiteet ovat syystä tai toisesta vääriä.

Lyhyesti sanottuna avoin kirjeeni kysyi kansanedustajilta, onko tämä vaihtoehto otettu huomioon ja miten. Vaikka moni kansanedustaja kiitti kirjeestäni ja yksi jopa sanoi puolueensa jakavan huoleni (US 12.11.08), ei ainutkaan kansanedustaja vastannut kysymyksiini. Vastaus lieneekin se, että väärässä olemisen mahdollisuutta ei ole huomioitu eikä halutakaan huomioida.

Pasi Matilainen
Puheenjohtaja, Ilmastofoorumi ry
Jyväskylä

Kantelu Julkisen sanan neuvostolle

Kantelu Julkisen sanan neuvostolle STT:n uutisesta ”Ilmastonmuutos kirittää tappavia tauteja”, 20.11.2008

STT:n uutinen ”Ilmastonmuutos kirittää tappavia tauteja” julkaistiin useissa kotimaisissa tiedotusvälineissä torstaina 20.11.2008. Allekirjoittaneella ei ole pääsyä STT:n uutisointiin suoraan, mutta päätellen siitä, että uutinen on identtinen eri tiedotusvälineissä, tämän kantelun aihe on ilmeisesti mukana STT:n alkuperäisessä uutisessa. Kantelu koskee Journalistin ohjeiden kohtia 8 (”Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.”), 10 (”Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.”), 11 (”Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.”) ja 12 (”Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.”).

Uutinen käsittelee australialaisen Lowy-instituutin julkaisemaa yhteenvetoa (policy brief), johon uutinen viittaa ”tuoreena tutkimuksena,” mikä on uutisen ensimmäinen totuudenvastainen väite. Tietolähteeseen ei myöskään ole suhtauduttu kriittisesti, vaan poliittisen päätöksenteon tueksi tarkoitettuun yhteenvetoon on suhtauduttu ja se on esitetty tieteellisenä tutkimuksena.

Uutisessa kerrotaan, että ”Esimerkiksi Tuvalun pienessä saarivaltiossa Tyynellämerellä tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa ja muuttamaan Uuteen-Seelantiin ilmaston lämpenemisestä johtuvan merenpinnan nousun vuoksi.” Tämä on uutisen toinen totuudenvastainen väite, sillä väitettyä merenpinnan nousua ei ole Tuvalulla havaittu. Tietoa ei ole tarkistettu, ja se on sepitteellistä aineistoa, jota yleisö ei voi erottaa uutisen pohjalta tosiasioista.

Australialaisen Flindersin yliopiston laitos, National Tidal Facility (NTF), on seurannut useiden Tyynenmeren saarivaltioiden, myös Tuvalun, merenpinnan tasoa 1990-luvulta lähtien, eikä normaalista poikkeavaa vaihtelua ole todettu. NTF:n mittauslaite on ollut Tuvalun pääatollilla vuodesta 1993. NTF:n varajohtajan Bill Mitchellin mukaan Tuvalun tulviminen johtuu maankäytöstä ja erityisesti siitä, että toisen maailmansodan aikana amerikkalaiset kaivoivat valtaosan atollista salaiseksi lentokentäksi eivätkä ole tuvalulaisten pyynnöistä huolimatta korjanneet jälkiään vieläkään[1].

Myöskään uutisen varsinaisesta aiheesta eli Lowy-instituutin yhteenvedon väitteestä, jonka mukaan ilmaston lämpeneminen kirittää tappavia tauteja kuten malariaa, ei ole tieteellistä varmuutta. Esimerkiksi fil.tri Lena Huldénin syksyllä hyväksytty väitöskirja ”The decline of northern malaria and population dynamics of Plasmodium vivax” [2] viittaa siihen, että vuoden keskilämpötila ei vaikuta malarian levinneisyyteen vaan kyse on sosiaalisista olosuhteista kuten kotitalouden koosta. Myös tässä tietojen tarkastus on ollut puutteellista.

Kyseinen STT:n uutinen on julkaistu ainakin seuraavilla sivuilla:
– http://www.kaleva.fi/plus/Tutkimus__Ilmastonmuutos_kiritt%E4%E4_tappavia_tauteja_765337+0
– http://www.aamulehti.fi/uutiset/ulkomaat/Tutkimus+Ilmastonmuutos+kiritt%E4%E4+tappavia+tauteja/115838
– http://www.nelonen.fi/uutiset/uutinen.asp?cat=2&d=45779
– http://www.savonsanomat.fi/uutiset/ulkomaat/tutkimus-ilmastonmuutos-kiritt%C3%A4%C3%A4-tappavia-tauteja/289952

Lähteet:
[1] http://nzclimatescience.net/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=1
[2] http://www.metla.fi/dissertationes/df73.htm

Kantelun tekijä:

Ilmastofoorumi ry
Puheenjohtaja Pasi Matilainen
etunimi.sukunimi at ilmastofoorumi.fi