Riippumaton tieteellinen yhteenvetoraportti hälventää huolia ilmastonmuutoksesta

NIPCC:n Ilmastonmuutos uudelleenharkittuna II: Fysikaalinen tiede
NIPCC:n Ilmastonmuutos uudelleenharkittuna II: Fysikaalinen tiede

Lehdistötiedote 26.9.2013 / Ilmastofoorumi ry
Vapaa julkaistavaksi heti

Riippumaton tieteellinen yhteenvetoraportti hälventää huolia ilmastonmuutoksesta

Kansainvälisen ilmastopaneelin NIPCC:n laaja katsaus tieteellisestä tutkimuksesta osoittaa, että ihmiskunnan aiheuttama globaali ilmastonmuutos on vähäisempää kuin ilmaston luonnollinen vaihtelu, eikä se ole vaarallista. Globaali ilmasto on ainaisessa muutostilassa. Tällä hetkellä lämpeneminen on pysähtynyt osoittaen jopa vähäistä viilenemistä 1900-luvun keskivaiheen lievän lämpenemisen jälkeen. On varmaa, että samankaltaisia luonnollisia ilmastonvaihteluita esiintyy vastaisuudessakin.

Päättäjien pitäisi vastustaa lobbausryhmien pyrkimyksiä vaientaa sellaiset tutkijat, jotka kyseenalaistavat IPCC:n omaksuman roolin olla ilmastotieteen ainoa auktoriteetti. NIPCC:n ”Ilmastonmuutos uudelleenharkittuna II: Fysikaalinen tiede” -julkaisu paljastaa, että tiedeyhteisössä esiintyy paljon epävarmuutta IPCC:n tietokonemallinnuksista, oletuksista ja aihetodisteiden tulkinnasta. Tämä kritiikki ei tule tiedeyhteisön laidalta: se todetaan selvästi ja toistetaan tuhansissa vertaisarvioidun tiedekirjallisuuden artikkeleissa.

Näin toteaa yli 50 tiedemiehestä ympäri maailmaa koostuvan ei-valtiollisen kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin (NIPCC) viime viikolla julkaistu tuorein arviointiraportti, ”Ilmastonmuutos uudelleenharkittuna II: Fysikaalinen tiede”. Sen päättäjille tarkoitettu yhteenveto julkaistaan tänään suomeksi kansalaisjärjestö Ilmastofoorumi ry:n toimesta.

NIPCC:n raportti vastaa aihepiiriltään hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n 1. työryhmän (Working Group I) tekemää työtä. IPCC:n 1. työryhmän raportin päättäjille tarkoitettu yhteenveto julkaistaan tällä viikolla Tukholmassa ja varsinainen raportti sähköisesti verkossa tammikuussa 2014. NIPCC:n raportti keskittyy ilmastonmuutosten taustalla olevan luonnollisen vaihtelun ja muiden vaihtoehtoisten teorioiden selvittämiseen, toisin kuin YK:n alainen IPCC, jonka mandaattiin kuuluu huomioida lähinnä ihmisen hiilidioksidipäästöjen vaikutuksia.

Oslon yliopiston resurssi- ja ympäristögeologian ja geokemian professori Tom V. Segalstad on NIPCC:n raportin kansainvälisen kirjoittajaryhmän ainoa pohjoismaalainen jäsen. Hän on toiminut aikaisemmin myös IPCC:n asiantuntija-arvioijana. Professori Segalstadin mukaan ”Hiilidioksidi on ’elämän kaasu’. Mitä enemmän hiilidioksidia, sitä enemmän elämää. Lisääntyvä hiilidioksidi tarkoittaa, että voimme ruokkia enemmän ihmisiä maapallolla. CO2 aiheuttaa vain hyvin pienen osan ’kasvihuoneilmiöstä’. Pilvillä on paljon enemmän vaikutusta lämpötilaan.”

Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologisen tutkimusaseman johtaja professori Antero Järvinen toteaa: ”Avoimessa yhteiskunnassa tiede perustuu tosiasioiden ennakkoluulottomaan ja kriittiseen punnitsemiseen eri näkökulmista. Ilmastokysymys muodostaa hyvin monimutkaisen tieteellisen, taloudellisen ja poliittisen ongelmavyyhden, jota on vaikea avata pelkästään tieteen keinoin. Mahdollisimman järkevien ratkaisujen löytäminen vaatii kaiken saatavilla olevan tiedon ja osaamisen käyttöönottamista. NIPCC:n ilmastoraportti on arvokas dokumentti demokraattisen päätöksenteon tueksi.”

IPCC:n pelottelusanomaa jo pari vuosikymmentä kritisoinut eläkkeellä oleva merigeologian dosentti Boris Winterhalter sanoo: ”Pidän hyvin tärkeänä, että Ilmastofoorumi ry tarjoaa suomalaisille päättäjille ja medialle tekemänsä suomennoksen NIPCC:n tutkijakaartin laatiman ilmastonmuutoksen tieteellisiä perusteita koskevan arviointiraportin päättäjille suunnatusta yhteenvedosta, joka toimii kriittisenä vastineena IPCC:n viimeistelyvaiheessa olevalle vastaavalle raportille. NIPCC:n päättäjille suunnattu suomenkielinen yhteenveto ja etenkin sen varsinainen englanninkielinen 1200-sivuinen raportti osoittavat kiistattomasti missä IPCC on eksynyt tiukasta tieteellisestä aiheen käsittelystä. Näin IPCC:n ilmastopelottelulta on putoamassa pohja pois.” Fil.tri Winterhalter on osallistunut aiemmin itsekin NIPCC:n työskentelyyn.

NIPCC:n arviointiraportin ”Ilmastomuutos uudelleenharkittuna II: Fysikaalinen tiede” päättäjille tarkoitetun yhteenvedon suomennos on saatavilla osoitteessa: http://www.ilmastofoorumi.fi/wp-content/uploads/2013/09/ccr-ii-fysikaalinen-tiede-yhteenveto-paattajille.pdf. Yhteenveto on saatavilla myös painettuna Ilmastofoorumin verkkokaupasta.

Arviointiraportti kokonaisuudessaan englanniksi on saatavilla osoitteessa: http://climatechangereconsidered.org/

Lisätietoja antaa Ilmastofoorumi ry:n puheenjohtaja Pasi Matilainen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ilmastofoorumi.fi.

Ilmastofoorumi ry on vuonna 2007 perustettu kansalaisjärjestö, joka kantaa huolta ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnista ja pelkää, että ilmastonmuutokseen keskitytään ja panostetaan liikaa todellisten ympäristöongelmien kustannuksella. Yhdistyksen näkemyksen mukaan tieteellisen tutkimuksen valossa ei ole lainkaan selvää, että ihminen aiheuttaisi merkittävän osan ilmastonmuutoksesta ja että ilmastonmuutosta voitaisiin millään mielekkäällä ja taloudellisella tavalla torjua. Ilmastofoorumi ry:n nettisivut ovat osoitteessa http://ilmastofoorumi.fi/.

Säästöjä myös ilmasto- ja energiapolitiikassa kestävyysvajeen kuromiseksi

Lehdistötiedote 29.8.2013

Vapaa julkaistavaksi heti

ILMASTOFOORUMI VAATII SÄÄSTÖJÄ ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKASSA

Kansalaisjärjestö Ilmastofoorumi ry on huolestunut talouden tilasta, sillä rapakuntoinen talous on omiaan aiheuttamaan hallaa niin ympäristölle kuin kansalaisillekin. Siksi Ilmastofoorumi ry haluaa kiinnittää huomiota ilmasto- ja energiapolitiikan aiheuttamiin kustannuksiin sekä mahdollisuuksiin löytää kestävyysvajeen kuromiseen tarvittavia säästöjä myös niiden osalta.

Yhdistys on erityisen huolestunut siitä, että ilmasto- ja energiapolitiikkaa tunnutaan kohdeltavan pyhinä lehminä, joiden tuntuviin menoeriin ei uskalleta koskea edes uuden tiedon valossa, vaikka vastuullinen taloudenpito sitä kuinka vaatisi.

Esimerkiksi syöttötariffeihin eli uusiutuvan energian tuotantotukiin tämän vuoden talousarviossa on varattu 0,125 miljardia euroa. Uusiutuvan energian investointeihin, selvityksiin ja muuhun vastaavaan energiatukeen on budjetoitu samanmoinen summa. Tällä tasolla valtio upottaa vuosikymmenen loppuun mennessä kaksi miljardia euroa asiaan, joka onnistuu ainoastaan korottamaan sähkön hintaa kuluttajille ja teollisuudelle, mutta ei vaikuta ilmaston ja ympäristön tilaan millään tavoin myönteisesti.

Syöttötariffien ja energiatuen kumoaminen voisi kattaa vuosikymmenen loppuun mennessä jopa neljänneksen Jyrki Kataisen hallituksen budjettiriihessä useiden vuosien aikana tavoittelemista 8-10 miljardin säästöistä. Samalla taloudellisesti ja ekologisesti kestämättömät energiantuotantomuodot jäisivät vähemmälle, jolloin myös kuluttajat ja teollisuus säästävät ja pystyvät kasvamaan paremmin.

Uusiutuvan energian tukemisella ja päästökaupalla, joka sekin on jo vuosien saatossa maksanut suomalaisille miljardeja, ei ole parannettu ilmaston tilaa yhtään. Silti ne ovat vaikeuttaneet suomalaisten kuluttajien sekä yritysten asemaa ja kannustaneet yrityksiä siirtämään tuotantoaan kehittyviin maihin, joissa teollisuuden tupruttelu on kaikin puolin vapaampaa, valitettavasti myös niiden oikeasti haitallisten saasteiden osalta, puhumattakaan kasvien ravintonaan käyttämästä hiilidioksidista.

Valtion vero- ja velkavaroilla monipuolisesti tukemat tuuli- ja aurinkovoimat vaativat valmistukseensa harvinaisia maametalleja, joiden louhiminen aiheuttaa omat ympäristöhaittansa.

Aktiivisen ilmastovetoisen energiapolitiikan jatkaminen olisi erikoista nykytilanteessa. Ilmastonlämpenemistä ei ole IPCC:n pääsihteeri Rajendra Pachaurin mukaan tapahtunut enää 17 vuoteen ja viimeisimmät lämpötilahavainnot jäävät selvästi IPCC:n aiempien ennusteiden virhemarginaalienkin alapuolelle. Kuitenkin kyseisten 17 vuoden aikana on tapahdunut kokonainen kolmannes teollisen vallankumouksen jälkeisestä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvusta. Tämä yhtälö ei vain toimi kasvihuoneteorian väittämällä tavalla.

Ilmasto- ja energiapolitiikan kytkeminen yhteen on perustava erehdys. Nykylinjalla jatkettaessa se tarkoittaa energian käytön kustannusten nousua ja ympäristörasituksen kasvua. 

Energian käyttöön, tuotantoon ja jakeluun vaikuttavaa päätöksentekoa ei saa alistaa poliitiselle pelille. Päätöksenteossa tulee korostaa tieteellis-teknistä ja taloudellista näkökulmaa ja osaamista sekä ottaa huomioon myös energiaratkaisujen sosiaalinen ulottuvuus. Nykyisin viimeksi mainittua ei huomioida lainkaan.

Ilmastofoorumi ry on vuonna 2007 perustettu vapaa kansalaisjärjestö, joka on huolestunut ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnista ja keskittyy erityisesti ilmasto- ja energiapolitiikkaan ja niiden vaikutuksiin. Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Matilainen, sähköposti etunimi.sukunimi@ilmastofoorumi.fi. Yhdistyksen Internet-sivut ovat osoitteessa http://www.ilmastofoorumi.fi/.

Hiilidioksidisota ei edistä ekologiaa

Hiilidioksidin määritteleminen ja julistaminen vaaralliseksi ”kasvihuonekaasuksi” tarkoittaa ihmiskunnan tärkeimpien energialähteiden käytön kriminalisoimista.

Se tuo mukanaan politiikan, jonka avulla hiilidioksidia tuottava energiatekniikka kallistuu ja sen käyttö vaikeutuu. Pahiten tämä politiikka kohdistuu köyhimpiin ja taloudellis-teknisesti kehittymättömiin maihin ja vähävaraisiin ihmisiin. Jatka artikkeliin Hiilidioksidisota ei edistä ekologiaa

Globaali lämpökäyrä laskussa viime vuonna

 

Globaali lämpökäyrä näytti viime vuonna laskevaa. Tietenkään suuria johtopäätöksiä ei tästä ole syytä vetää, eikä tulekaan näin tehdä. Tällä on kuitenkin ennustearvoa siinä, pitääkö venäläisten ilmastotutkijoiden arviot tulevasta kylmenevästä ajasta paikkansa.

Pietarin Pulkovon observatorion johtava ilmastotutkija Habibullo Abdussamatov on arvioinut uuden pienen jääkauden ajan alkavan noin vuonna 2014. Hän nojaa tutkimuksessansa Auringon sykleihin ja Auringon kokonaissäteilyn vaihtelun jaksoihin. Nyt on edessä Auringon kokonaissäteilyn pienenemisen aikakausi, jonka arvoidaan saavuttavan miniminsä noin vuonna 2041. Jatka artikkeliin Globaali lämpökäyrä laskussa viime vuonna

Presidenttiehdokkaat Ilmastofoorumi ry:n haastattelussa

Sain haastattelun kuudelta presidenttiehdokkaalta. Aiheena oli ilmastopolitiikka. Haastattelun antoivat Pekka Haavisto, Paavo Lipponen, Paavo Väyrynen, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet ja Timo Soini, edellä mainitussa järjestyksessä. Sauli Niinistö koki olevansa niin kiireinen, että ei ehtinyt uhrata 3 minuuttia kysymyksilleni. Timo Soinin haastattelusta kirjoitin erillisen artikkelin, joka löytyy osoitteesta http://www.ilmastofoorumi.fi/2012/01/10/soinin-kanta-ilmastonmuutokseen-skeptinen/#more-105548 ja Haaviston haastattelusta tehty artikkeli löytyy osoitteesta http://www.ilmastofoorumi.fi/2012/01/05/haavisto-ylenkatsoo-ilmastopoliittista-tutkimusta/ . Jatka artikkeliin Presidenttiehdokkaat Ilmastofoorumi ry:n haastattelussa