Avoin kirje kansanedustajille

Arvoisa kansanedustaja!

Käsitellessänne Matti Vanhasen II hallituksen selontekoa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaksi, pyydän ystävällisesti Teitä ottamaan huomioon seuraavan näkemyksen.

Ilmastonmuutosta koskevassa tieteessä on vielä paljon epävarmuuksia ja epäselvyyksiä. Esimerkiksi YK:n hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC toteaa uusimmassa arviointiraportissaan aerosoleilla olevan jopa moninkertaisen viilentävän vaikutuksen verrattuna kasvihuonekaasujen lämmittävään vaikutukseen, mutta aerosoleja koskeva tieteellinen ymmärrys on IPCC:n mukaan vielä erittäin vähäistä. (IPCC WG1 AR4, Table 2.11)

Sama koskee muunmuassa pilvien vaikutusta ilmastoon, vielä ei voida tieteellisesti osoittaa johtuvatko pilvisyyden muutokset ilmaston lämpenemisestä, aiheuttavatko pilvisyyden muutokset lämpenemistä vai onko kyse molempien yhdistelmästä ja missä suhteessa. Tästä johtuen tietokonemallinnuksissa pilvisyys oletetaan muuttumattomaksi tai muutokset oletetaan lämpenemisen funktioksi ja positiiviseksi takaisinkytkennäksi (positive feedback).

Vaihtoehtoisia tai täydentäviä teorioita ovat esittäneet muiden muassa MIT:n meteorologian professori Richard Lindzen, jonka iiris-teorian mukaan pilvet toimisivat negatiivisena takaisinkytkentänä (negative feedback), ja Tanskan avaruustutkimusinstituutin johtaja Henrik Svensmark, jonka teoriaa kosmisen säteilyn vaikutuksista pilvien muodostumiseen tutkitaan parhaillaan Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERN:issä. Lindzenin teoria viittaisi vahvistuessaan maapallon ilmaston luultua suurempaan itsesäätelevyyteen ja Svensmarkin puolestaan auringon luultua suurempaan vaikutukseen.

IPCC:n uusin arviointiraportti (WG1 AR4) pitää ihmisen hallitsevaa vaikutusta ilmastonmuutokseen todennäköisenä. Se ei kuitenkaan ole IPCC:nkaan mukaan kiistatonta. Vaikka IPCC ei edes ota huomioon Lindzenin, Svensmarkin ja monien muiden tutkimuksia, se silti myöntää tieteellisessä tiedossa olevan edelleen lukuisia epävarmuuksia ja puutteita.

Hallituksen strategia tähtää 20% kasvihuonekaasupäästövähennyksiin vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tämä tarkoittaa vuonna 2020 jopa tuhannen euron lisälaskua yksittäiselle kotitaloudelle. Vuoden 2050 päästövähennystavoite on 60-80% vuoden 1990 tasosta.

Entä jos käykin niin, että jatkuvasti lisääntyvä tieteellinen tieto vahvistaa vuoteen 2020 mennessä jonkin tai joidenkin vaihtoehtoisista teorioista olevan lähempänä todellisuutta kuin nykyisin suosiossa oleva teoria?

Tämä on hyvin mahdollista, sillä esimerkiksi Svensmarkin teorialle odotetaan vahvistusta CERN:in CLOUD-kokeista vasta 2010-luvun alkupuolella. Lisäksi empiirinen aineisto laajenee. Kymmenen vuoden päästä satelliittiaikakauden tarkat mittaussarjat ovat 33% nykyistä pidemmät.

Jos pystytämme ilmastonmuutoksen vastaisen pakkokoneiston nyt ja vuonna 2020 toteamme olleemme väärässä, onko koneisto purettavissa helposti? Voimmeko irtautua kansainvälisistä ilmastosopimuksista tai lakkautetaanko ne? Onko väärässä olemisen vaihtoehtoa edes otettu huomioon? Hallituksen selonteko ei sitä ainakaan mainitse. Olemmeko laittamassa kaikkia munia samaan koriin?

Mitä tällöin tehdään jo toteutetuille toimenpiteille? Maksavatko kotitaloudet edelleen tuhat euroa vuodessa ilmastolisää? Saavatko ne takaisin väärin perustein perittyjä maksuja?

Mitä tällöin tapahtuu hiilivuotona kehittyviin maihin karanneille työpaikoille? Mitä tapahtuu valtavien tukijärjestelmien varaan rakennetuille uusiutuvien energiamuotojen yrityksille ja työpaikoille? Olemmeko jo luomassa seuraavaksi energiakuplaa talouden riesaksi, kun nykyinenkin talouskriisi on vielä selvittämättä?

Hyvä strategia pyrkisi varmistamaan kansalaisten jatkuvan hyvinvoinnin kaikissa olosuhteissa. Jättämällä konkreettisia ja todellisia mahdollisuuksia huomiotta hallituksen selonteko ei ole hyvä strategia. Se on huono linjaus, joka pahimmillaan maksaa paljon ja antaa vähän.

Pasi Matilainen
Puheenjohtaja, Ilmastofoorumi ry

Lisäys klo 15:22: Avoin kirje huomioitu Uudessa Suomessa.

Tiedote: Vihreiden ilmastoreformi on tehoton ja kallis, toteaa Ilmastofoorumi ry

Mediatiedote 08.10.2008
Vapaa julkaistavaksi heti

Vihreiden ilmastoreformi on tehoton ja kallis, toteaa Ilmastofoorumi ry

JYVÄSKYLÄ – 08.10.2008 – Vihreän liiton tiistaina kuntavaaleja varten julkaisema 12 kohdan ilmastoreformi on tavoitteisiinsa nähden tehoton ja veronmaksajille erittäin kallis paketti, toteaa kansalaisjärjestö Ilmastofoorumi ry.

Vihreä liitto tavoittelee reformissaan 30% asukaskohtaisia päästövähennyksiä kunnissa vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Hiilidioksidipäästöt pitäisi siis pudottaa vajaassa 12 vuodessa 1960-luvun lopun tasolle. Vuonna 2006 (viimeisin tilasto) Suomen hiilidioksidipäästöt olivat 21% suuremmat kuin vuonna 1990, joten päästöjen leikkaustarve olisi Vihreiden reformin mukaan lähes 45% nykytilanteesta.

Hieman yli puolet Suomen energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella. Karkeasti arvioituna niiden käytön tulisi siis laskea puoleen nykyisestä. Kustannukset kyseisen energian korvaamisesta kalliimmilla uusiutuvilla vaihtoehdoilla olisivat erittäin tuntuvat ja yhdessä energiankäytön vähenemisen kanssa pureutuisivat voimakkaasti kaikkien suomalaisten ja erityisesti vähäosaisimpien elintasoon.

”Tämä kustannus ei ole hyväksyttävissä, varsinkin kun ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen vaikutus ilmastonmuutokseen on edelleen avoin kysymys tieteessä, erityisesti viime aikoina julkaistujen luonnollisten tekijöiden merkitystä painottavien uusien tutkimusten valossa,” kommentoi Ilmastofoorumi ry:n puheenjohtaja Pasi Matilainen.

Ilmastofoorumi ry paheksuu myös Vihreän liiton tavoitetta ilmastonsuojelun sisällyttämisestä jo päiväkotilastenkin opetusohjelmaan. Väitetyn ilmastokriisin kauhuskenaariot aiheuttavat jo voimakasta ahdistusta peruskoulujen oppilaissa. On erittäin huolestuttavaa pyrkiä ulottamaan tämä ahdistus yhä pienempiin lapsiin, varsinkin kun monet väitetyt katastrofit ovat osoittautuneet vääriksi.

Esimerkiksi Vihreän liiton ilmastoreformin kirjoittaneen kansanedustaja Oras Tynkkysen ilmasto.org -sivustolla olevassa peruskouluihin suunnatussa oppimateriaalissa pelotellaan Tyynenmeren Tuvalu-saarivaltion uppoamisella ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen seurauksena, Mitään hälyyttävää merenpinnan nousua saarella ei ole kuitenkaan havaittu. Ihmisten muista toimista kuten maankäytöstä aiheutuvaa eroosiota ja tulvimista sen sijaan on todettu.

Ilmastofoorumi ry tukee Vihreiden tavoitteita energiankäytön tehostamisesta yleensä, jätteiden vähentämisestä ja kevyen liikenteen mahdollisuuksien parantamisesta, joista on yleisesti ottaen hyötyä vaikkakaan ei havaittavia ilmastollisia vaikutuksia.

Ilmastofoorumi ry on vuonna 2007 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tarkoitus on osallistua julkiseen ilmastonmuutoskeskusteluun ja tuoda esiin sen puutteita ja virheitä. Siihen kuuluu julkisen keskustelun, ilmastopolitiikan ja ympäristön tilasta huolestuneita kansalaisia ympäri Suomea. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä. Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Matilainen, email pasi.matilainen ät ilmastofoorumi.fi. Yhdistyksen Internet-sivut löytyvät osoitteesta http://www.ilmastofoorumi.fi/. Puheenjohtaja Pasi Matilainen on itse Kokoomuksen sitoutumattomana kunnallisvaaliehdokkaana Jyväskylässä.

Yhdysvaltalaiset fyysikot muuttamassa mieltään – ihminen ei syypää ilmastonmuutokseen?

The American Physical Society, yhdysvaltalainen fyysikkojen järjestö, joka edustaa viittäkymmentä tuhatta fyysikkoa, on mahdollisesti muuttamassa mieltään ilmastonmuutoksen suhteen. APS:n Forum on Physics & Societyn (FPS) päätoimittaja Jeffrey Marque kirjoittaa, että ”tieteellisessä yhteisössä on huomattava edustus ihmisillä, jotka eivät ole samaa mieltä sen IPCC:n johtopäätöksen kanssa, jonka mukaan ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt ovat hyvin todennäköisesti ensisijaisesti aiheuttaneet teollistumisen jälkeisen maailmanlaajuisen lämpenemisen.” Näillä sanoilla FPS, joka on yksi APS:n 39 yksiköstä, käynnistää keskustelun ihmisen osuudesta ilmastonmuutokseen.

”Konsensus” alkaa ilmiselvästi rakoilla. Lue juttu The Daily Techistä. [Via Watt’s Up With That, jossa hyvä keskustelu aiheesta.]

Edit: Lisää uutisia aiheesta:

Washington Times: Bad day for the red-hots:

Al Gore picked a bad day to tout his global-warming scam. Just as he was telling an easily conned columnist for the Associated Press that Earthlings have just 10 years to get in line behind him to save the world from the frying pan, a consortium of 50,000 physicists conceded that maybe Al’s evidence of man-made warming isn’t so hot, after all.

Melbourne Herald Sun: Evidence doesn’t bare out alarmist claims of global warming:

That’s why 31,000 other scientists, including world figures such as physicist Prof Freeman Dyson, atmospheric physicist Prof Richard Lindzen and climate scientist Prof Fred Singer, issued a joint letter last month warning governments not to jump on board the global warming bandwagon.

”There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the earth’s atmosphere and disruption of the earth’s climate.”

That’s why Ivar Glaever, who won a Nobel Prize for Physics, this month declared ”I am a sceptic”, because ”we don’t really know what the actual effect on the climate is”.

And it’s why the American Physical Society this month said ”there is a considerable presence within the scientific community of people who do not agree with the (Intergovernmental Panel on Climate Change) conclusion that anthropogenic CO2 emissions are very probably likely to be primarily responsible for the global warming that has occurred since the Industrial Revolution.”

Edit2: Tarkennettu APS:n lausunnon jälkeen.